Nabo vil grave opp vei

Publisert: 27.03.2019

Har et spørsmål der det er 4 hus, som bruker samme vei (privat) for å komme til eiendommene. Huset innerst hadde problemer med vannet, og er gravemaskinfører. Han informerte de andre 3, at veien måtte graves opp. Veien var det helt fin, i 50 år.

Nå forlanger han 56 000 fordelt på 4, inkl mva, utført av hans eget firma. Kan han kreve betalt for graving, bortkjøring, henting av masser og timer for bruk av maskiner av oss andre 3? Masser og sand er vi med på. Men veien var fin den-før han begynte.

Svar:

Kostnader for å holde vegen vedlike i slike sammenhenger er kostnader som skal fordeles i henhold avtale, eventuelt forholdsmessig etter hver enkelt sin bruk eller nytte av veien. Dette er regulert i vegloven §§ 53-56.

Det er klart at i den grad veien må graves opp grunnet vedlikehold av vedkommende sitt behov for å vedlikeholde sin vannledning så berører dette ikke veilaget overhodet. Veien skal føres tilbake i den stand den var før gravingen ble iverksatt.

Det kan naturligvis tenkes at veien samtidig vedlikeholdes eller oppgraderes etter behov og at denne kostnaden kan fordeles mellom de øvrige rettighetshaverne. Men dette er et forhold man må avklare i forkant av selve arbeid og at kostnaden blir påført. Slik denne saken er håndtert fra denne gravemaskinføreren så fremstår dette som uryddig.

Antagelig er dere best tjent med å finne en minnelig løsning på dette som alle kan leve med. Om man ikke gjør det kan man søke å få løst saken gjennom jordskifteretten.

Lykke til .

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: