Nabo sprayer sjenerende lukt

Publisert: 31.01.2019

Sameie. Nabo tåler ikke lukt av mat, baking, røyk. Sprayer med tungt parfymert aerosolgass hele døgnet. Ligger tungt over 5 etasjer. Ser hver gang vi åpner døren og sprayer, men også uten at vår dør har blitt åpnet. Helsemessig plaget pga allergi. Brev fra styret med pålegg om å stoppe ignoreres. Eierseksjonsloven § 25. Føler oss overvåket og trakassert. Benytter også fellesarealet som sin egen entre og boden der som garderobe. Tur med hund 6 ggr daglig. Grunnlag for tvangssalg?

Svar:

Dette er dessverre en ganske normal problemstilling som mange beboere i både borettslag eller eierseksjonssameier opplever. Eierseksjonsloven har imidlertid særskilte regler som regulerer dette problemet.

I den anledning følger det av eierseksjonsloven § 25 (2), slik du korrekt henviser til, at enhver seksjonseier skal utnytte seksjonen og fellesarealene på en korrekt og respektfull måte. Videre skal heller ikke bruken av seksjonen og fellesarealene på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre beboere. I dette tilfellet vil det følgelig være et spørsmål om den såkalte tålegrensen i henhold til denne bestemmelsen er overtrådt eller ikke. Dersom det er slik at bruken av denne gassen medfører problemer slik du skisserer, vil nok tålegrensen være overtrådt i dette tilfellet.

Det finnes først og fremst to ulike rettslige virkemidler som kan benyttes dersom tålegrensen anses å være overtrådt. I den anledning kan sameiet for det første kreve salgspålegg. Reglene om salgspålegg er naturligvis strenge, og forutsetter normalt sett at seksjonseieren misligholder sine forpliktelser på en vesentlig måte til tross for flere advarsler fra sameiets side. Her vil nok ignoreringen av påleggene være et viktig moment, i tillegg til problemene med selve gassen. Alternativt vil det være muligheter til å kreve fravikelse fra boenheten. Også reglene om fravikelse er svært strenge og forutsetter at eierens atferd er til alvorlig plage eller sjenanse for øvrige beboere.

Det er vanskelig å gi et klart svar på hvorvidt det er grunnlag for tvangssalg eller salgspålegg i dette tilfellet, men slik du beskriver problemene i sameiet vil det nok være gode muligheter for å kunne vinne frem med et slikt krav.

Del denne artikkelen: