Nabo skrur ikke ned volumet på musikken

Publisert: 13.12.2018

De fleste artikler vedrørende nabostøy blir presentert i en BRL-funksjon. Jeg bor i et vanlig villaområde, men i et vertikaldelt hus. Naboen min finner på å spille høy musikk til alle døgnets tider. Har adressert klager til nabo uten at det blir respektert. Treffer tilfeldigvis på nabo sin far som da truer meg og mine små barn mens jeg har en ettåring på armen. Siden har jeg brutt kommunikasjonen med dem. Men problemet bare fortsetter. What to do?

Svar:

I en sak som dette hvor kommunikasjonen har brutt sammen og dialogen virker å være vanskelig, vil jeg anbefale deg å kontakte en advokat med god kjennskap til naborettslige problemstillinger.

Med forbehold om at eierforholdet ikke er organisert som et eierseksjonssameie i dette tilfellet, vil rettsforholdet mellom deg og din nabo være regulert av naboloven. I den anledning fremgår det klart av bestemmelsen i naboloven § 2 at ingen må ha eller gjøre noe som er urimelig eller unødvendig til skade eller ulempe for eier av en naboeiendom. De problemene som du skisserer vil derfor mest sannsynlig omfattes av denne bestemmelsen, og en advokat vil således kunne hjelpe deg med å ivareta rettighetene som du har etter naboloven.

Del denne artikkelen: