Nabo mener han har rett til å bruke hage som ankomst

Publisert: 29.05.2018

Vi bor i et sameie (rekkehus) med eksklusiv bruksrett over vår del av utearealet (iht vår eierseksjon). Vår nabo har to innganger til sin enhet slik som loven krever. Han påberoper seg allikevel retten til å bruke vår hage/platting for å komme seg til og fra sin egen hage. Vi synes ikke noe om dette da vi føler at han krenker vårt privatliv. Hvilke rettigheter har vi da han nekter å etterkomme vårt ønske om at han skal bruke sin egen inngang til hagen?

Svar:

Dere har rett til å nekte naboen å bruke deres hage/platting dersom dette arealet er en del av tilleggsarealet til deres eierseksjon. Dette skyldes at dere i utgangspunktet vil ha en eksklusiv dispensasjonsrett over eget bruksareal, med mindre det foreligger noen særskilte avtaler eller bestemmelse om noe annet.

Dersom naboen likevel nekter å etterkomme deres ønske, vil det være naturlig å fremsette en henvendelse til styret som da vil kunne ta saken opp med vedkommende.

Del denne artikkelen: