Nabo med veirett på andre eiendommer

Publisert: 29.01.2019

Naboen bak huset vårt har veirett over eiendommene våre, men parkerer i starten av veien hele tiden. Dette er på våre eiendommer. Dette fører til at vi ikke kan kjøre bak huset vårt og hente eller sette av ting i garasje til campingvogn. Naboen bak oss mener at de eier veien, og at de dermed eier tomta vår. Veien går opp mellom to hus, vi eier 50/50. Vi er begge lei av denne parkeringen. Hva er reglene for dette?

Svar:

Dersom det er eksplisitt angitt i stiftelsesdokumentet at naboen kun har en veirett, så kan vedkommende i utgangspunktet ikke benytte denne retten til parkering med mindre dere samtykker til det.

Omfanget av retten vil derfor først og fremst bero på en tolkning av stiftelsesgrunnlaget. I noen tilfeller kan imidlertid en endret bruk over tid gi utvidede rettigheter. Dersom naboen eksempelvis har brukt veien til parkering over lengre tid uten tydelige innsigelser, kan det i visse tilfeller danne grunnlaget for en ny rett.

Del denne artikkelen: