Nabo med ulovlig tilbygg

Publisert: 21.02.2018

Jeg har nettopp kjøpt ny bolig og har funnet ut at nabo har bygget ut sin garasje med ett ulovlig tilbygg som går 1,5 meter inn på min eiendom i en lengde av 10 meter. Tidligere eiere brydde seg ikke da de uansett ikke hadde behov for arealet og ville ikke ha ett dårlig forhold til nabo. Påbygget er oppført tidlig 90 tall. Problemet er at jeg nå har behov for tilkomst fra hovedvei og påbygget sperrer for muligheten å få til dette. hva bør jeg gjør jeg når all dialog har sviktet?

Svar:

I tilfeller som dette vil det normalt sett være to alternative fremgangsmåter som du kan ta utgangspunkt i. For det første vil du kunne vurdere krav om fjerning av det aktuelle tilbygget som er inne på din eiendom. Etter bestemmelsen i naboloven § 11 (1) 1. pkt. vil du nemlig som utgangspunkt ha rett til å kreve fjerning av byggverk som står helt eller delvis inne på fremmed eiendom. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at det foreligger flere ulike unntak til denne hovedregelen. For det andre vil du kunne vurdere krav om misligholdsbeføyelser ovenfor tidligere eiere dersom de har unnlatt å opplyse om at tilbygget gikk over eiendomsgrensen.

Ettersom dialogen med eier av naboeiendommen synes å ha brutt sammen i dette tilfellet, kan det være hensiktsmessig for deg å kontakte en advokat som har god erfaring innenfor fast eiendom for å vurdere saken nærmere. Du vil da kunne få et enda bedre grunnlag for å ta stilling til eventuelle videre skritt i saken.

Del denne artikkelen: