Nabo bruker privat vei uten lov

Publisert: 09.09.2019

Vi er to eiendommer i bynært tettbygd område som deler felles privat vei som adkomst. Etter veilovens definisjoner er dette en privat vei. En tredje eiendom som grenser til veien har nå demontert et pålagt gjerde og tatt den private veien i bruk uten at vi har godkjent dette. Denne tredje eiendommen har annen lovlig regulert avkjørsel til veinettet. Hvilke instanser kan pålegge denne tredje eiendommen å holde seg borte fra veien? Har de to andre eiendommene mulighet til fysisk å sperre veien?

Svar:

Dere har som rettighetshavere til denne veien rett til å stanse urettmessig bruk av veien. Dette kan gjøres ved at man fysisk setter opp sperringer.

Vanlig saksgang i slike saker er dog slik at man henvender seg til vedkommende, som etter deres synspunkt urettmessig bruker deres vei, og ber vedkommende stanse bruken. Slike varsler bør sende skriftlig slik at man har notoritet omkring varselet.

Om bruken derav ikke stanses kan man gå ad retten for å stanse bruken. I så tilfelle vil jeg råde dere til å bruke en advokat. Slike tvister vil nok også kunne dekkes av deres forsikring som er på boligen.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: