Mor vil overføre hytte til barna

Publisert: 10.09.2018

Min mor ønsker å sette over hytta på meg og min søster. Verdivurdering på hytta er 2 mill, og min søster og jeg er blitt enige om at jeg overtar hytta og betaler ut henne med halvparten av verdien på hytta. Min mor er 80 år og ønsker borett på hytta. Vil denne boretten senke verdien på hytta? Jeg vil da få forskudd på arv på 1 million og må betale ut min søster med 1 mill. Hvordan gjør vi dette i praksis? Vil det bli skatt eller noen avgift/dokumentavgift på dette? Bør hun selge meg hytta isteden for arv?

Svar:

Borett reduserer normalt verdien på en hytte, men verdien av boretten minsker desto eldre den med borett er.

Ved forskudd på arv må man betale vanlig dokumentavgift. Ved overtagelse av arv på et endelig skifte, vil man få fritak for dokumentavgift for den del som man arver.

Det er ingen arveavgift på arv, ei heller på forskudd på arv. Hvordan du blir skattlagt (eventuell formuesskatt ved at du blir eier av en hytte), vil avhenge av din økonomiske situasjon.

Ved eventuelt videresalg av hytta etter du har overtatt den, må du selv opparbeide deg den nødvendige botid for å unngå gevinstbeskatning.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: