Odelsrett ved salg av gård

Publisert: 25.09.2018
Emneord: , ,

Mor og Far kjøpte gård i 1976. Solgte en ideell halvpart til min yngre bror i 1995. Andre halvpart til meg i 1997. Så kjøpte jeg ut han i 2001. I dag vil vi selge ut av slekten. Har yngre bror odelsrett?

Svar:

Det er krav både til areal og hevdstid for at en gård blir odelsjord. Det kreves f. eks. at man må ha eiet gården i 20 år for at det blir odelsjord. Etter hva du opplyser, har dine foreldre kun eiet den i 19 år. Jeg tar forbehold om at dine foreldre ikke hadde odel da de tok over gården.

Man burde hatt litt mer opplysninger for å kunne gi et sikkert svar.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: