Mor nekter far foreldreansvar

Publisert: 09.10.2017

Jeg lurer på hvilke rettigheter jeg har som pappa som har samvær med barnet mitt 10 dager i måneden. Moren har fullt foreldreansvar, men nekter å gi meg delt foreldreansvar selv om jeg har hatt sønnen min fast over lengre tid. Hva har jeg rett på og hvilke ting kan moren pålegge meg? Fordeling ved sykt barn? Oppfølginger i barnehage og så videre? Jeg har ikke peiling på hva rettighetene mine er.

Svar:

Selv om du ikke har foreldreansvaret for barnet så er du like fullt far. Du har således, med få unntak, de samme rettigheter som andre samværsforeldre som har del i foreldreansvaret. Dette innebærer f. eks. at du har rett til opplysninger om barnet fra barnehage, skole, helsestasjon m.v. De mest vesentlige forskjellen i forhold til å inneha foreldreansvaret er at mor kan flytte ut av landet uten ditt samtykke, bytte navn på barnet, forvalte barnets økonomi og enkelte andre forhold.

Sett hen til at du har så mye samvær med barnet, synes det noe spesielt at mor ikke gir deg del i foreldreansvaret. Jeg vil foreslå at du kontakter familievernkontoret med anmodning om mekling. Kanskje de kan bidra til en løsning. Det skal nemlig svært mye til for å nekte en forelder del i foreldreansvaret.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: