Mor nekter far å treffe barnet

Publisert: 30.08.2018

Mor og far har 50/50 foreldreansvar. De er skilt og har inngått en skriftlig samværsavtale. Far har fulgt samværsavtalen, men nå har mor nektet far å ha samvær med sønnen sin på en SMS 9. mai. Han har ikke fått beskjed om dette fra noen. Det er snart 4 mnd siden far har sett sønnen sin. Far har sendt melding til mor om hvordan sønnen har det og om far kan se han. Mor svarer ikke. Advokaten hans mener far må vente med å se sønnen.

Spørsmål: Hva skal han gjøre? Han er 100 % egnet til å ha sønnen. Mor vil ha rettssak.

Svar:

Det er alltid vanskelig å forholde seg til den situasjonen at den andre av foreldrene stanser samværene.
Dersom ikke mor endrer oppfatning og åpner for samvær har man ingen annen løsningen en å bringe spørsmålet inn for retten.
Før man kan anlegge sak for retten må det gjennomføres mekling dersom dette ikke er gjort de siste 6 måneder.
Mekling kan naturligvis også bidra til løsning, men det forutsetter enighet mellom partene.

Det er viktig at man samtidig med en stevning til retten også begjærer midlertidig avgjørelse. Dette bidrar til at man raskere kan få en midlertidig løsning og evt. komme i gang med samvær.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: