Mor nekter datter å bytte skole

Publisert: 14.05.2018

Barnet mitt på 12 år ønsker å bytte skole. Hun har få venner, og ønsker et miljøskifte for å få det bedre. Hun bor hos meg 50 %, og hos moren 50 %. Vi bor 10 min fra hverandre. Postadresse er hos mor. For meg er det greit at barnet mitt vil bytte skole, men moren ønsker ikke dette. Hva er mitt barns rettigheter, og hvordan går jeg frem for å hjelpe henne?

Svar:

I utgangspunktet er det folkeregistrert adresse som blir avgjørende for skolekrets dersom ikke foreldrene er enige om noe annet og skolen/kommunen samtykker.

Dersom mor motsetter seg et skolebytte på tross av jentas ønsker vil du måtte bringe saken inn for retten med krav om at du skal ha bostedsansvaret for datteren din. Før du gjør dette må du begjære mekling ved familievernkontoret eller annen godkjent mekler slik at det blir utstedt en meklingsattest. Meklingen kan jo også bidra til at mor endrer mening og det vil da kunne være hensiktsmessig at mekler snakker med barnet for å avklare hennes meninger.

For det tilfellet at dette ikke fører frem må du ta ut stevning for ringretten. I så henseende skal retten høre på jentas meninger, selv om disse ikke er avgjørende for rettens beslutning. Dog skal disse tillegges betydelig vekt ettersom hun har fylt 12 år.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: