Mor nekter å gi faren tilstrekkelig samvær

Publisert: 09.10.2017

Vi hadde tidligere 50/50 fordeling av barn, men dette var for mye for meg. Nå, etter omtrent 1 år, har jeg klart å finne balanse til å være klar for 50% igjen. Barnas mor nekter nå dette. Slik det er i dag har jeg ca. 35 % samvær. Hva kan jeg gjøre eller hvem burde jeg kontakte for å oppnå jevn fordeling igjen?

Svar:

Dersom du har tatt dette opp med mor og hun ikke vil se på nye løsninger vil jeg anbefale deg å kontakte familievernkontoret. Familievernkontoret har blant annet som oppgave å hjelpe foreldre til å finne frem til gode løsninger hva gjelder barna.

Dersom heller ikke dette skulle føre til en hensiktsmessig løsning kan det være fornuftig å søke bistand hos advokat. Vedkommende vil da kunne hjelpe deg videre i prosessen og om nødvendig bringe saken inn for retten. Der vil man blant annet få bistand fra sakkyndig som kan mekle mellom partene og gi premisser i forhold til en god løsning. Som en siste utvei må man evt. be retten avsi en dom dersom man tenker at dette er nødvendig for å få til en god ordning for barna.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: