Mor har stilt kausjon

Publisert: 25.10.2016

Min mor har stilt opp som kausjonist for noen, og pantsatt eiendom. Dersom hun skulle falle fra, og jeg er livsarving, hva ville da skje i forhold til kausjonen?

Svar:

Du arver ikke gjeld helt uten videre. Dersom kausjonen er gyldig, så vil din mor hefte for den med sin formue, noe som også vil gjelde etter hennes bortgang. Dersom en eiendom er pantsatt som sikkerhet for kausjonsansvaret, så vil denne heftelsen forbli på eiendommen. Selve kausjonsavtalen regulerer hvilket ansvar som kan gjøres gjeldende, og om ansvaret kan omfatte mer enn panteretten på eiendommen. I din posisjon som livsarving, så kan denne kausjonen medføre at din arv i fremtiden blir mindre.

Med vennlig hilsen

Advokat Christian Grahl-Madsen

Del denne artikkelen: