Mor har overlatt barn til bestemor

Publisert: 30.09.2019

Jeg og mor til vårt barn bor ikke sammen. Vi har delt foreldreansvar. Mor har den daglige omsorgen og jeg har annenhver helg pluss div ferier. Jeg betaler bidrag til mor via NAV. Nå har mor fått psykiske vansker og har overlatt den daglige omsorg barnet til mormor uten at jeg har blitt informert. Jeg har gitt beskjed om at jeg ønsker omsorg for barnet inntil mor er på stell igjen, det er på uviss tid. Jeg har kontaktet barnevern der barnet bor, men de kunne ikke gjøre noe. Hva gjør jeg?

Svar:

Det første du bør gjøre er å begjære mekling ved familievernkontoret eller annen godkjent mekler. Her må ta opp spørsmålet om hvorvidt barnet kan bo hos deg i en periode til man har mer klarhet i hvordan det går med mor. Barna skal i utgangspunktet være hos en av foreldrene slik at besteforeldre i utgangspunktet ikke er et alternativ.

Dersom mor motsetter seg en løsning som innebærer at barna er hos deg må du evt. bringe saken inn for retten. I så henseende kan det være hensiktsmessig å konsultere en advokat som har erfaring med denne type saker. Du kan da også be om midlertidig avgjørelse slik at saken behandles raskere i domstolen. Det vil også bli oppnevnt en sakkyndig som vil forsøke å mekle i saken slik at man kanskje kan få til en minnelig løsning uten at domstolen må treffe en avgjørelse.

Dersom retten må avsi en foreløpig avgjørelse vil den basere sin beslutning på hva som antas å være den beste løsningen for barnet. Besteforeldre vil ikke være part i saken og retten må således velge mellom mor og far.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: