Mor deler ut verdier fra uskiftet bo

Publisert: 16.04.2019

Min mor sitter i uskiftet bo etter min stefar. Hun har 5 barn, min søster og meg fra første ekteskap, 3 barn med min avdøde far (stefar). Etter fars ønske, har min bror overtatt gården for kr. 1 300 000. Vi var alle enig om det. For en uke siden fikk jeg rede på at mine 3 halvsøsken har fått utbetalt kr 200 000 + hver av boet (Vet ikke eksakt hvor mye eller når tid det skjedde). Er dette lov uten at min søster og jeg har fått beskjed? Er det lov å gi så store verdier når en sitter i uskiftet bo?

Svar:

Man kan ikke gi bort gaver som står i misforhold til boets verdier når man sitter i uskiftet bo, med mindre arvingene samtykker. Man kan heller ikke gi forskudd på arv uten videre: Da vil øvrige arvinger ha rett til tilsvarende.

Problemet for deg og din søster, er imidlertid at deres mor ikke sitter i uskiftet bo ovenfor dere. Hun kan da som det helt klare utgangspunkt gjøre som hun vil med sine verdier; gi bort til hvem hun vil, også arvinger etter henne.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: