Mistet samværsrett pga mistanke om rus

Publisert: 04.09.2019

Har mistet fast samvær med mitt barn pga mor mistenker rusmisbruk. Har vært i konfliktråd der mor ikke vet hva hun mistenker meg for. Har bare en dårlig følelse sier hun. Har avlagt første rene urinprøve og gått med på 3 måneder frem i tid. Mor sier hun muligens ikke vil gå tilbake til samværsavtalen vi hadde fra før likevel. Lurer på hvilke rettigheter jeg har og om hun forsatt kan nekte meg etter rene prøver?

Svar:

Barnet ditt har krav på samvær med deg i henhold til barneloven, og det skal svært mye til for at du kan nektes samvær med ditt barn. Dersom rus i tillegg kan utelukkes, må det vises til andre tungveiende grunner for å kunne nekte deg samvær. Samvær skal fastsettes etter hva som er til barnets beste i hver enkelt sak. I saker der det foreligger bekymring for barnets ivaretakelse under samvær, kan man som en mellomløsning vurdere samvær under tilsyn.

Det vil være hensiktsmessig å ta kontakt med en advokat som kan bistå deg i saken.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: