Mistet samværsavtalen

Publisert: 04.12.2018

Barnevernet har tatt over omsorg for min lille datter fordi mor har sagt at hun ikke klarer å ha henne lenger. Da har barnevernet bestemt med mor, uten meg, at datteren min skal bo hos besteforeldrene til moren. De har da informert meg om at min samværsavtale ikke gjelder og akkurat nå får jeg ikke se henne, og at det blir lenge før jeg kan ha henne hos meg. Jeg lurer på om de har lov til dette, hvilke rettigheter jeg har, og hvordan jeg kan gå frem slik at hun kan bo hos meg?

Svar:

Dine rettigheter vil i en viss grad avhenge av om du har del i foreldreansvaret eller ikke. Videre vil din posisjon være avhengig av om det dreier seg om en omsorgsovertakelse (bvnl § 4-12 ) eller om det er en frivillig plassering fra mors side. Siden du ikke er blitt involvert i saken legger jeg til grunn at mor har samtykket i en plassering hos mormor og at det fortsatt er hun som har den formelle omsorgen for barnet( i motsatt fall skulle Fylkesnemnda vært inne i saken og da ville du vært part i hvert fall i forhold til spørsmålet om samvær)

Dersom du opplever å ikke få treffe barnet slik du ønsker kan du bringe spørsmålet inn for retten. Du må da først begjære mekling ved familievernkontoret. Her vil dere kunne få bistand til å finne frem til gode løsninger for barnet. Dette vil alltid kunne være mer utfordrende når barneverntjenesten er aktivt inne i saken av den grunn at de kan ha meninger om hvilken kontakt du bør ha med barnet.

Dersom dere ikke kommer frem til en løsning vil du kunne bringe spørsmålet inn for retten. Domstolen vil da ta stilling til saken og finne frem til den løsningen som vurderes best for barnet. Dette kan både dreie seg om samvær men også om hvor barnet skal bo.

Dette var kort oppsummert de rettigheter du har i forhold til den situasjonen du befinner deg i.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: