Mistet klasseromsundervisning pga korona

Publisert: 21.07.2020

Jeg gikk et semester på Bjørknes privatskole for å ta opp igjen noen fag. Det semesteret betalte jeg for å ha klasseromsundervisning. Men det var noe noe jeg kun fikk benyttet i litt over en måned før covid. Resten av semesteret fikk jeg nettundervisning. Så jeg føler ikke jeg fikk det produktet jeg har betalt for. Er det mulig å kreve kompensasjon/reklamasjon for det?

Svar:

Her må man se på om overgangen fra klasseromsundervisning til digital undervisning har medført kontraktsbrudd; altså at du ikke har fått det som fremgår av kontrakten mellom deg og skolen. Du kan ta opp en sånn sak med Forbrukerrådet.

Med vennlig hilsen, advokat Tove Røddesnes

Del denne artikkelen: