Mistet jobben pga sykemelding

Publisert: 12.04.2019

Jeg kjører brød på natt, fra ca 22.30 til 07.30 og har turpris. Ble sykemeldt først på april. Etter 8 dager ringer sjefen og sier jeg mister brødkjøringa fordi at jeg er sykemeldt, og de må ha en som ikke blir sykemeldt i den jobben. Så jeg blir satt på langkjøring når jeg blir friskmeldt. Noe han vet jeg ikke kan pga familieliv. Har jeg noen rettigheter her?

Svar:

Løsningen på dette spørsmålet kan være å finne i din ansettelsesavtale eller engasjementsavtale (det siste om du er selvstendig næringsdrivende). Det kan være mange forhold å vurdere mht dine rettigheter alt avhengig av avtaleforholdet. Men, jeg vil tro at her kan det skjæres gjennom uansett.

Ditt tilknytningsforhold kan mest sannsynlig anses som et ansettelsesforhold slik du beskriver det. Du har da alle rettigheter som ansatt. Da kan ikke jobben din tas fra deg uten en oppsigelse basert på saklig grunn. Sykemelding er ikke saklig grunn.

Slik du beskriver forholdet, har heller ikke din arbeidsgiver fulgt reglene for endringsoppsigelse som er ganske så likt de formelle reglene for en oppsigelse fra arbeidsforholdet. Jeg vil anta at en person i din situasjon har alle rettigheter som ansatt i behold i medhold av arbeidsmiljøloven. Dette bør du ta opp med din arbeidsgiver og hvis dere ikke kommer til enighet, vil jeg råde deg til å ta kontakt med en arbeidsrettsadvokat.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: