Mister vakter pga korona

Publisert: 23.03.2020

Jeg har en kontrakt som deltid 40 %, men har alltid jobbet 80-100 %. Nå som følge av koronavirus har jeg mistet alle vaktene mine pga. at jeg må være hjemme med barna, da barnehagen er stengt. I utgangspunktet hadde jeg en fast vaktplan langt frem i tid som tilsvarer 80-100 %. Og har alltid jobbet mye mer enn 40 %. Kan arbeidsgiver gjøre dette? Jeg sitter jo igjen med brått nesten ingen inntekt, fordi jeg må være hjemme med barn.

Svar:

Arbeidsgiver må enten si deg opp etter arbeidsmiljølovens bestemmelser, eller permittere deg. Hvis du sies opp, vil du ha krav på lønn i oppsigelsestiden etter avtalt vaktplan. Hvis du permitteres, vil du har krav på permitteringslønn fra NAV. Dette må arbeidsgiver gripe fatt i og behandle seriøst og lojalt.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: