Mister vakter i påsken

Publisert: 23.03.2020

Jeg jobber i en bolig innenfor helsetjenesten. Har en fast stilling på 30 %, med jobb hver annen helg. I påsken var jeg tidligere satt opp til 3 nattevakter en helg pluss vanlig dag kveld dag en annen helg. Ser nå at arbeidsgiver har fjernet nattevaktene mine, og har kun 2 dagvakter og 1 kveldsvakt hele mnd. Er dette lov, får jeg fortsatt betalt min faste lønn? Fikk bare beskjed av arbeidsgiver at «det er lite vakter i april.». Kan vaktene mine bare fjernes? Er avhengig av disse pengene.

Svar:

Det er avtalen mellom deg og din arbeidsgiver som regulerer ditt arbeidsforhold. Hvis det er endelig avtalt at du skulle arbeide, så kan ikke arbeidsgiver bryte den avtalen uten videre. Avtalen står fast inntil din arbeidsgiver har lovlig sagt deg opp eller permittert deg. Dette må arbeidsgiver gripe fatt i. Det tap som du ellers får, vil arbeidsgiver være erstatningsansvarlig for overfor deg.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: