Mister timer pga endring i åpningstid

Publisert: 24.04.2020

Jeg har 100 % kontrakt og skal jobbe 154 timer i måneden, med fastlønn. For 2 uker siden ble åpningstidene endret på kort varsel (2 dager), og dermed mistet jeg automatisk en del timer. Nå vil arbeidsgiver trekke meg i lønn, fordi jeg ikke oppnår timene mine. Er dette lov?

Svar:

Dette avhenger av hvorledes din arbeidsavtale regulerer dette forholdet. Hvis din arbeidsavtale ikke regulerer dette på annet vis enn at den bestemmer en rett og plikt til å arbeide 154 timer i måneden, så innebærer arbeidsgivers reduksjon i din stilling en endring. Denne endringen krever en formelt riktig og saklig begrunnet endringsoppsigelse fra arbeidsgivers side for at din lønn skal kunne reduseres. Du har altså krav på å beholde avtalt lønn inntil arbeidsgiver har foretatt en gyldig endringsoppsigelse eller har permittert deg delvis.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: