Mister bod etter rehabilitering i sameie

Publisert: 08.01.2019

Vi har akkurat flyttet i ny bolig og står i fare for å miste den ene boden vår i sameiet pga. de skal rehabilitere. Vi kjøpte leiligheten bla. pga. godt med bodplass. Vi viste at de skulle i gang med rehabilitering, men ikke at vi kan miste en bod. Nå er ikke planene helt klare ennå, men hvilke rettigheter har vi eventuelt? Det er en bod i gangen, ikke i leiligheten. Hvis vi mister boden har vi vel rett på en ny bod? Kan vi eventuelt ha rett på kompensasjon fra selger eller sameiet?

Svar:

Om dere har krav på en ny bod i sameie må vel vurderes opp i mot deres rettigheter mot sameie.

Generelt kan jeg si at det som er definert som tilleggsareal på deres eierseksjon ikke kan fjernes uten videre av sameie. Det følger av seksjonstegningene hva som inngår i deres kjøp i forhold til hovedenhet og tilleggsareal, dette følger nok av salgsdokumentene.

Det kan imidlertid tenkes at boden i realiteten utgjør en del av fellesarealet som sameie har bestemt å dele opp med boder til den enkelte seksjon. Om disse fjernes i ettertid så er det ikke sikkert at man står i en slik posisjon til å kreve denne boden erstattet. Men i så fall kan det være at dere har "en sak" opp i mot selger om vedkommende kjente til disse riveplanene ved salget uten å gjøre dere oppmerksomme på dette.

I alle tilfelle vil jeg råde dere til å varsle selger om at man mener at dette fremstår som en mangel ved kjøpet, og at dere forbeholder dere retten til å påberope dette som en mangel ved kjøpet, men at dere undersøker realitetene bak dette med sameie først.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: