Misfornøyd med advokat i odelssak

Publisert: 19.05.2017

En advokat har representert saksøker i en sak om odelsløsning. Etter at saken er avsluttet og eiendommen er overdratt, fortsetter vedkommende å involvere seg ved å legge til rette for at deler av eiendommen kan skilles ut og selges til en person som er i slekt med advokaten. Er dette brudd på god advokatskikk? Er det lovlig?

Svar:

En advokat skal som hovedregel ikke påta seg oppdrag hvis det som følge av oppdraget oppstår risiko for brudd på advokatens lojalitet og fortrolighet overfor klientene eller brudd på advokatens plikt til uavhengighet. Problemstillingen må følgelig vurderes opp mot dette utgangspunktet.

Her kan du lese mer om å klage på advokater: https://www.advokatenhjelperdeg.no/jus-artikler/kan-jeg-klage-pa-advokaten/

Del denne artikkelen: