Midlertidig ansettelse – krav ved oppsigelse

Publisert: 27.11.2015

Jeg jobber for tiden i ett vikariat for en som er midlertidig på en annen avdeling frem til neste sommer. Jeg har fått oppsigelse og vikariatet er lyst ut på "nytt internt". Dette har ikke noe med min jobbutførelse å gjøre, men arbeidsgiver mener det er rettferdig at flere får muligheten da de måtte avslutte flere andre vikariater og midlertidige stillinger. Mitt spørsmål er om de har lov til å bytte ut meg i ett løpende vikariat?

Svar:

Dette er et avtalerettslig spørsmål. Hvis du har en avtale om en varighet på ditt arbeidsforhold, så er det det som gjelder med mindre noe annet avtales mellom deg og arbeidsgiver. Hvis arbeidsgiver ensidig vil endre på ditt ansettelsesforhold, må arbeidsgiver gå til oppsigelse av din stilling. Da gjelder formelle krav og saklighetskrav i medhold av arbeidsmiljølovens bestemmelser når lovligheten av oppsigelsen skal vurderes. I utgangspunktet har tidligere oppsagte fortrinnsrett til nye passende stillinger. Er det flere dette er aktuelt for, gjelder et ulovfestet ansiennitetsprinsipp, evt. ansiennitetsregler inntatt i tariffavtale. Er det noen som er forbigått, kan arbeidsgiver bli erstatningsansvarlig overfor disse. Men det styrker ikke arbeidsgivers stilling i en saklighetsvurdering mht en eventuell oppsigelse av deg.

Det enkle svar på ditt spørsmål er: Nei, ikke så lenge det er tidsbestemt hvor lenge ditt vikariat skal gjelde.

 

Med vennlig hilsen

advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: