Mener tingretten har dømt feil i arvesak

Publisert: 11.12.2017

Min tante døde og hadde laget testament.

1. I testamentet så står det at søster(tante 2) skal arve hus. Søskenbarn T skal arve annen eiendom.

2. Om annen eiendom er solgt innen tantes død, så skal innbo og løsøre deles med meg.

Tingretten tolker dette til at siden eiendommen ikke er solgt, så skal jeg ikke arve noe. Punkt 1 overstyrer punkt 2 mao. Men advokat og vitne sier at dette ikke var det tante ville, hun mente at jeg skulle ha innbo og løsøre. Hvordan er det mulig at tingretten tar feil?

Svar:

Tingretten avgjør saken med bakgrunn i de bevisene som har vært ført.

Om du er uenig med tingrettens avgjørelse, er det mulig å anke saken til lagmannsretten.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: