Melde om flytting til Australia

Publisert: 28.08.2018

Jeg har studert i Australia de siste tre årene (Juli 15-Juni 18). Jeg har ikke meldt flytting fra Norge til Australia. Jeg har bestemt meg for å bli i Australia i opp til to år til, hvor jeg har fulltidsjobb. Er jeg nødt til å melde flytting til Australia, i så fall hvordan? Siden jeg betaler fullverdig skatt i Australia, hvordan virker dette med beskatting til Norge? Jeg har fortsatt bankkonto, fond osv i norsk bank, som jeg regner med å fortsatt skatte på? Må jeg si opp folketrygden?

Svar:

Alle plikter å melde flytting enten det skjer i Norge eller til utlandet. Den som flytter til et land utenfor Norden for å bosette seg der eller oppholde seg der i minst seks måneder, skal før utreisen melde dette til skattekontoret. Dette gjøres via nettet, skatteetaten.no. Du må betale skatt til Norge for dine inntekter og din formue i Norge. Dette må du opplyse om både til Norge og til Australia. Norsk Folketrygd gjelder kun for den som er bosatt i Norge. Ved midlertidig fravær fra Norge som ikke er ment å vare mer enn 12 måneder, regnes vedkommende fortsatt som bosatt her. Dette gjelder likevel ikke dersom vedkommende skal oppholde seg eller har oppholdt seg i utlandet mer enn seks måneder pr. år i to eller flere påfølgende år, og heller ikke norsk statsborger som studerer i utlandet med lån eller stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Det kan derfor godt være at du ikke er medlem av Norsk Folketrygd lenger, men det har jeg ikke nok konkrete opplysninger til å vurdere.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: