Melde krav på gamle forsikringer

Publisert: 07.06.2017

Jeg har nettopp blitt 80 % ufør. I vedtaket står det at mitt uføretidspunkt er oktober 2003. I året 2003 hadde jeg en del forsikringer uten begrensinger. Noen år senere ble jeg separert og flyttet ut. Jeg sto på bar bakke, leide meg et rom og lot mine regninger fortsatt komme til hjemmet jeg hadde hatt med tidligere ektefelle.

Vi hadde fremdeles felles konto og hun skulle betale regninger som kom inn. Jeg husker ikke hvorfor, men tror jeg skulle melde i fra om adresseendring, kontaktet forsikringsselskapet og fant ut at det ikke var innbetalt noe på mine forsikringer. Jeg måtte opprette nye forsikringer, men med begrensinger på rygg og psyke. Forsikringene ble sagt opp etter mitt uføretidspunkt i oktober 2003, så mitt spørsmål er om jeg kan benytte meg av forsikringer som var gyldige i 2003?

Svar:

Du bør melde et krav til forsikringsselskapet så snart som mulig. Jeg kan ikke vurdere om du har krav på forsikringsdekning uten å ha sett forsikringsavtalen din. Som regel vil man ha krav på uføredekning når man har vært mer enn 2 år sammenhengende arbeidsufør og arbeidsuførheten er varig. Dersom du var minst 50 % varig arbeidsufør i 2 år innen forsikringen ble sagt opp, kan du ha krav på forsikringsdekning.

Del denne artikkelen: