Melde inn gammel arbeidsulykke

Publisert: 08.10.2019

Jeg var hos politiet i dag og forhørte meg litt. Men de sa jeg bør heller høre med en advokat. Det gjelder en arbeidsulykke. Men det er snart 7 år siden. Jeg oppdaget nå at min daværende arbeidsgiver (NMH) aldri meldte inn ulykken som yrkesskade. Jeg gav til og med utfylte yrkesskadeskjemaer til min sjef som han skulle signere og sende inn. Den gang da. Har snakket med NMH. De er trege og vil ikke melde det inn nå virker det som. Hva gjør jeg?

Svar:

Det er fullt mulig å melde kravet inn selv både til NAV og yrkesskadeforsikringsselskapet. Etter folketrygdsloven § 13-14 har arbeidsgiver imidlertid en plikt til snarest å sende skademelding til Arbeids- og velferdsetaten når en arbeidstaker blir påført en skade eller sykdom som kan gi rett til yrkesskadedekning. Be arbeidsgiveren opplyse om hvilken forsikringsselskap som hadde yrkesskadeforsikringen på skadetidspunktet og meld fra om kravet selv.

Med vennlig hilsen, advokat Tien Duc Nguyen

Del denne artikkelen: