Medlem av folketrygden

Publisert: 23.09.2019

Bor i Norge. Jobber på som rådgiver på utenlandsk skip på oppdrag fra et konsulentselskap registrert i Dubai. Oppgir full inntekt i skattemelding. Betaler vanlig inntekts skatt og blir trekt 8,2 % i trygde avgift. Ingen betaler arbeidsgiveravgift. Jeg er ikke registrert som selvstendig næringsdrivende. Er jeg medlem av folketrygden ved å betale 8,2 % trygdeavgift? Jeg har oppgitt alle opplysningene i skattemelding de to siste årene. Er dette en greit?

Svar:

Jeg vil anta det, men kontakt NAV om du ikke kan logge seg inn på «Min side».

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: