Medlåner og skatt på salg av bolig

Publisert: 01.08.2018

Jeg har vært medlåner til en slektning i forbindelse med et huskjøp. Da han solgt huset 2 år senere med et overskudd på nesten en halv million kroner, fikk jeg som følge av dette en restskatt på 32 200 kroner siden jeg ikke hadde bodd i huset eller hadde investert i ny bolig. Spørsmålet mitt er om jeg juridisk sett kan kreve deler av salgsoverskuddet?

Svar:

Skattekravet tyder på at du ikke bare var registrert i Grunnboken som medlåner, men som medeier. Om du faktisk var medeier er en annen sak - det beror på avtalen du hadde med din slektning. I dette tilfellet sier du selv «medlåner», og du har ikke spurt etter en andel av gevinsten tidligere, så jeg gjetter på at den reelle posisjonen var at du skulle være medlåner.

Når det er avvik mellom den formelle og reelle posisjonen, så skal skattekravet følge den reelle situasjonen, og ikke den formelle. Med andre ord, så gjetter jeg på at skattekravet er feil, og at du burde ha klaget på dette (og rettet selvangivelsen hvis dette var forhåndsutfylte tall). Jeg antar inntil videre at riktig løsning er at du går den veien og får slettet skattekravet.

Del denne artikkelen: