Mannen min og jeg skal gå fra hverandre. Han har a..

Publisert: 27.08.2019

Mannen min og jeg skal gå fra hverandre. Han har arvet store beløp av sine foreldre og blant annet en leilighet i utlandet. Har jeg krav på noe av denne arven? Jeg kan ikke huske å ha skrevet under på eventuell særeie, men hvor kan jeg i så fall finne ut om jeg har det? Jeg gikk ned i stillingsprosent da foreldrene hans døde for å egenhendig tømme en bolig han måtte selge for å betale arveavgiften. Jobber fremdeles deltid. Har jeg noen rettigheter i forhold til tapt arbeidsinntekt og pensjon?

Svar:

I utgangspunktet kan midler som er ervervet ved arv under ekteskapet kreves skjevdelt, jf ekteskapsloven § 59, med mindre dette vil føre til et åpenbart urimelig resultat.

Det følger av ekteskapslovens § 79 første ledd at ektefellenes gjensidige underholdsplikt som hovedregel opphører ved separasjon og skilsmisse. Dette betyr at hver av ektefelle i utgangspunktet står ansvarlig for å dekke egne utgifter til sitt livsopphold.

Ekteskapslovens § 79 andre ledd gjør imidlertid unntak fra hovedregel. Herav fremgår at dersom «en ektefelles evne til og mulighet for å sørge for et passende underhold blitt dårligere som følge av omsorgen for felles barn eller fordelingen av felles oppgaver under samlivet, kan den andre ektefellen pålegges å betale bidrag». Det er en kan-regel og bestemmelsen er en snever unntaksregel, som kun tilkjennes unntaksvis.

Med vennlig hilsen, advokat Gro Arnesen Fremstad

Del denne artikkelen: