Mangler utbetaling fra motparten i boligklagesak

Publisert: 05.04.2018

Har en sak om heving av boligkjøp og etter 5 år har jeg fått hevet kjøpet mot at jeg godtok 50 000 mindre enn hva jeg betalte for den i september 2017. Jeg venter fortsatt på å få utbetalt 39 000 av motparten, og min advokat har ikke tatt tak i dette. Siste beskjed var at han skulle sende en mail i februar 2018. Har ikke hørt noe siden. Er lei av å mase. Gjort det i nå 6 år. Er dette vanlig advokatpraksis i sånne saker? Kan jeg gå videre i min sak? Klage på advokaten?

Svar:

Dette vil nok neppe være i samsvar med vanlig advokatpraksis. I henhold til regler for god advokatskikk punkt 3.1.2 følger det nemlig at en advokat skal ivareta klientens interesser raskt, samvittighetsfullt og påpasselig. Advokaten er også personlig ansvarlig for å utføre de oppgaver han påtar seg, og skal i tillegg holde klienten underrettet om sakens gang. Etter punkt 3.1.6 er advokaten i utgangspunktet også forpliktet til å avslutte et påbegynt oppdrag. Disse reglene innebærer i praksis at advokaten må følge opp saken kontinuerlig frem til det foreligger en endelig avslutning.

Dersom du er misfornøyd med utførelsen av oppdraget, vil det være naturlig at du først tar dette opp med ansvarlig advokat eller daglig leder. Advokatfirmaet vil da kunne vurdere merknadene dine. Dersom det ikke skulle gå, vil du ha anledning til å sende klage til Advokatforeningens disiplinærutvalg.

Del denne artikkelen: