Mangler kontrakt i sommerjobb

Publisert: 03.09.2019

Jeg jobber i et sted som er sommerjobb. Sjefen min ga ikke meg kontrakt før jeg spør om dette. Jeg venter ennå. Men, jeg hørte at hun betalte en vaskehjelp mer enn meg. Vi har det samme stillingen. Er det mulig det? Så sa hun at jeg har gammel kontrakt, derfor tjener jeg mindre. Det stemmer ikke. Hva kan jeg gjøre for å få pengene mine?

Svar:

I utgangspunktet er det et krav om at du har rett til samme lønn for samme arbeid. Noen ganger kan imidlertid andre ha rett til mer lønn pga erfaring, utdanning eller kurs etc. Det vil ofte følge av en tariffavtale hvilke tillegg man har krav på.

I din sak kan det se ut som du har et rettmessig krav på etterbetaling av lønn. Jeg vil anbefale deg å ta kontakt med en advokat for å drøfte hvordan du bør gå videre med saken. I et slikt tilfelle må du sørge for å ha med mest mulig dokumentasjon.

Med vennlig hilsen, advokat Anders Hansson

Del denne artikkelen: