Manglende rapportering fra daglig leder

Publisert: 14.02.2018

Har en daglig leder i et AS, hvor jeg er styreleder, som har unnlatt å betale regninger for over 500.000 kr. Det har heller ikke blitt rapportert til meg som styreleder. Står nå i en svært vanskelig situasjon, og vurderer om det er mulig og anmelde daglig leder for å stille vedkommende som personlig ansvarlig. Jobber nå selvfølgelig hardt for å løse opp i den økonomiske knipa, men det kan fort ende med kroken på døra på grunn av daglig leders brudd på rapportering til styret. Hva gjør jeg?

Svar:

1) Skaff oversikt over den økonomiske situasjonen. Er egenkapitalen tapt? I så fall driver AS-et akkurat nå for kreditors regning og risiko, og i en slik situasjon risikerer du ansvar om du fortsetter å drive med underskudd. Kan du derimot snu situasjonen til overskudd, f.eks. ved å kutte kostnader i løpet av en styrt avvikligsprosess, så kan det være forsvarlig å drive videre.

2) Hvis situasjonen er slik at det er nærliggende fare for at selskapet må avvikles og at noen kommer til å tape penger, så må du sørge for å behandle alle noenlunde likt. Hvis det bare er nok penger til f.eks. 50% oppgjør til alle, kan du ikke begynne å sende 100% til noen, slik at andre blir gående tomhendt. Unntaket er hvis det er pantegjeld i firmaet. Hvis banken har pant i varelager og utestående fordringer, er det OK å selge av lageret og inndrive fordringer, og sende penger bare til banken.

Det jeg pleier å si om sånne situasjoner som du beskriver, er at det er viktig å handle mens du fortsatt har økonomisk styrefart i skuta. Det kan være enorm forskjell mellom en styrt avvikling (eller evt. en rekapitalisering) og en konkurs. Det ene er som å sette skuta pent inn på en sandstrand, hvor du fortsatt kan losse en del av lasten. Det andre kan være er som å gå rett på klippene, hvor alt blir knust i et forsert opphørssalg til spottpris.

Del denne artikkelen: