Manglende betaling på russebuss

Publisert: 12.09.2016

Jeg har et spørsmål og vet ikke om dere vet så mye om russ og russebuss, men handler om økonomi.  I år var jeg russ og var på russebuss, men problemet kom etter russetiden når noen skyldte penger, det er snakk om 24 000 kr og litt til, siden det er to personen som skylder penger og de nekter å betale.

Alle på bussen skrev en kontrakt, uten om to som skylder penger og jeg skjønner hvis det blir vanskelig å forstå når dere ikke får sett kontrakten, men lurte på om det er noe juridisk måte få dem til å betale?

Svar:

Heldigvis er det slik at både russ og russebusser er underlagt de samme lover og regler som alle andre her til lands. Husk også at alle som er advokater har overlevd russetiden på den ene eller andre måten, selv om det kan være varierende lenge siden.

Mellom dem som er deltakere på russebussen oppstår det et eller flere rettsforhold. Som oftest vil det være et sameie som etableres, med rettigheter og plikter som delvis kan leses ut av sameieloven. Det å formalisere forholdet mellom deltakerne i en skriftlig avtale, som også undertegnes er ofte en fordel. Man ser da klart hvem som er deltakere i avtalen og derved i russebussen, og man ser også hvilke rettigheter og plikter som er avtalt.

Man kan også tenke seg at deltakelsen skjer på ulike vilkår, alt etter hvilken bruk den enkelte skal gjøre av bussen. En avtale mellom deltakerne bør inneholde bestemmelser om hvordan inntekter og utgifter skal fordeles. Den bør inneholde bestemmelser om hvordan man treffer avgjørelser, alt fra investeringer og reparasjoner, til reisemål og salg. Den bør inneholde bestemmelser om hvordan man kan komme ut av fellesskapet og om hvordan nye kommer inn.

I ditt tilfelle så finnes det en skriftlig kontrakt. I utgangspunktet vil det nok ikke være enkelt å forfølge de to eneste som ikke har skrevet under kontrakten. Hensikten med kontrakten var vel delvis å klargjøre hvem som var med - og hvem som ikke var med. Når noen over tid ikke skrev under, så gav det kanskje et signal om hvilken forpliktelse de så for seg.

Med vennlig hilsen

Advokat Christian Grahl-Madsen

Del denne artikkelen: