Må trossamfunn vise til inntekter i form av kontigent?

Publisert: 03.05.2018

Vi driver et trossamfunn og jeg har et spørsmål angående dette. Medlemmer betaler medlemskontingent for året og har derfor rett til å stemme ved generalforsamlinger. Da er spørsmålet mitt: er styret pliktig til å vise regnskap og slikt til sine medlemmer som har betalt medlemskontingent? Med regnskap mener jeg hvem det er som har betalt medlemskontingent, stemmetall og den type "innsideinformasjon"? Hvis ja, hvilken lov/forskrift er dette?

Svar:

Det er mange måter å organisere et trossamfunn på. De fleste er nok i hovedsak etablert som foreninger. Det er ingen lover som direkte regulerer foreninger drift, forvaltning eller økonomi. Likevel har det vokst frem en rekke regler som vil være gjeldende på ulovfestet grunnlag. Foreningen har mange likhetstrekk med selskapet. Foreningen har likevel ingen "eiere". Det er medlemmene som utgjør foreningen, men tillitsvalgte i form av styre og andre funksjoner; sekretær, kasserer o.l. står for forvaltning og drift.

Medlemslisten er i utgangspunktet ikke offentlig. Det er en sak mellom foreningen og medlemmet. Medlemskapet kan i seg selv betraktes som en personopplysning, og selve medlemslisten vil inneholde personopplysninger. Enkelte foreninger velger å ha en offentlig medlemsliste, men det bør da komme klart frem gjennom vedtekter eller kunngjorte vedtak. Da er det opp til det enkelte medlem å avgjøre hvorvidt de ønsker medlemskapet offentlig gjort. Når det gjelder trossamfunn, så oppstår det et særlig forhold da medlemskapet kan tilkjennegi religiøs tilhørighet eller tilknytning.
Opplysninger om antall medlemmer kan gjøres kjent for medlemmer og andre. Det er viktig at opplysningene stemmer, og at medlemmene har meldt seg aktivt inn. Gjerne også at innmeldingen kan dokumenteres. Identiteten til medlemmene, skal som nevnt ikke offentliggjøres uten etter samtykke.

Opplysninger om inntekt i form av kontingenter bør gjøres kjent for medlemmene. At dette kan gjøres om til et regnestykke som kan brukes til å finne et antall som har betalt kontingent, og tilsvarende et antall som ikke har betalt kontingent, forhindrer ikke at inntekten opplyses. Hvem som har - eller ikke har - betalt kontinent er imidlertid en opplysning som blir hos det som er valgt til å forvalte foreningens økonomi.

Med vennlig hilsen, advokat Christian Grahl-Madsen

Del denne artikkelen: