Må student uten inntekt betale formueskatt?

Publisert: 02.10.2018

Vi har enebolig og hytte, samt kontanter som dekker gjelden. Vi har en arving (sønn) som for tiden studerer og som vi ønsker å overføre 50% av eiendommene til, som forskudd på arv. Markedsverdiene er ca. 10 millioner. Svares det formueskatt for student uten inntekt? Hva koter det ca. å bruke advokat til dette?

Svar:

Formuesskatt vil gjelde på vanlig måte, selv om deres sønn ikke har inntekt. Vær oppmerksom på at det kan få betydning for hans muligheter til å få stipend, derom han blir tilført formue. Det vil også bli dokumentavgift om dette overføres som forskudd på arv. Kostnaden ved å bruke advokat må avklares direkte med advokaten.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: