Må si opp leiekontrakt pga dårlig økonomi

Publisert: 05.12.2018

Jeg og familien min flyttet i okt 2018 inn i et bolig med tidsbestemt kontrakt gjennom eiendomsmegler. Begge parter kan si opp etter 9 mnd, med 3 mnd oppsigelse (okt 2019). Mannen min mistet jobben sin i vinter og min mor ønsker å flytte ut for seg selv. Vi har ikke nok til å betale husleie og noen andre regninger. For å klare oss må vi flytte ut til en mindre leilighet. Kan vi si opp leiekontrakten før tiden med 3 mnd oppsigelse? Vi kan hjelpe til med å finne nye leietakere.

Svar:

For det første er det mulig at denne kontrakten eller kontraktsreguleringen om tidsbestemt periode ikke er gyldig da den kan være i strid med husleielovens § 9-3. Dette anbefaler jeg at dere tar å undersøker selv nærmere.

For det tilfelle at husleieforholdet er som beskrevet i ditt spørsmål er dere i utgangspunktet forpliktet til å forholde slik beskrevet i kontrakten til tross for endrede forutsetninger for deres leieforhold. Dette er forhold som utleier ikke har ansvar eller risiko for.

Men i dette tilfelle vil jeg anbefale at man kommer i dialog med huseier om sine problemer og spør om hans aksept for at dere kan si opp leieforholdet på denne bakgrunn. Uansett så kan dere bistå som du sier til å skaffe andre leietakere og for det tilfelle at huseier ikke har noen saklig grunn til å nekte disse til å ta over deres husleiekontrakt så vil vel dette gå i orden jfr. husleielovens § 8-1.

Om dere til tross for at dere er bundet av kontrakten flytter og ikke betaler mer leie har utleier en plikt til å begrense sitt eget økonomiske tap slik at om dere finner noen som er villig til å ta over deres kontrakt, så bør denne situasjonen kunne løse seg.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: