Må si opp jobben for å søke uføretrygd

Publisert: 04.11.2019

Jeg er en lærer som går på AAP. Men, min 100 %-stilling er ikke oppsagt. Nå sier min NAV-veileder at jeg må si opp stillingen min før jeg kan søke ufør. Dette vil få konsekvenser for forsikringer gjennom Utdanningsforbundet, og muligens SPK. Jeg lurer derfor på om det er riktig at jeg må si opp stillingen min før jeg kan søke ufør. Og evt, hvilken lov eller bestemmelse er dette?

Svar:

Du må spørre NAV om hjemmel for kravet. For øvrig er det ingenting i veien for at en kan være ansatt hos en arbeidsgiver når det søkes om uførepensjon. Uførepensjon får en på medisinsk grunnlag, men normalt når en har vært sykemeldt i ett år evt. gått på arbeidsavklaringspenger i lengre tid uten at det er mulig å komme tilbake i arbeide. Det å si opp et arbeidsforhold kan ha mange ulike følger, slik du også er inne på. Skulle det vise seg at du ikke får innvilget uførepensjon, så kan en oppsigelse være å skyte seg selv i foten, for da kan du stå uten rettigheter. Men spør om hjemmelen for kravet.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: