Må man møte i fylkesnemnda i barnevernssaker?

Publisert: 11.03.2019

Hvis barneverntjenesten tar opp ein sak til fylkesnemda, er man da nødt/pliktet til og bli med?

Svar:

Det er naturligvis ønskelig at partene (og da særlig mor, far eller barn med partsrettigheter ) møter i Fylkesnemnda og gjør rede for sitt syn på saken.

Svaret på spørsmålet ditt er allikevel at du som part ikke har plikt til å møte. Er du derimot innkalt som vitne har du plikt til å møte.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: