Må man jobbe på røde dager?

Publisert: 07.04.2020

Jeg er barnehageansatt. Fikk beskjed at regjeringen vil åpne barnehager i påska som er røde dager. Får jeg ekstra for det, eventuelt fridager? Kan jeg kreve erstatning fra arbeidsgiver for bom og bensinbruk av privat bil i disse dagene? Offentlig transport fungerer ikke ofte og man blir utsatt for ekstra smitte ved bruk av det. Er det obligatorisk å jobbe disse dager? Kan jeg nekte uten konsekvenser?

Svar:

Dette blir i tilfelle ikke endelig før 8.4.20 med regjeringens redegjørelse. Arbeidsmiljøloven regulerer lønnstillegg for helligdager med mindre tariffavtalen din regulerer dette bedre til fordel for deg. Jeg vil anta at arbeidsgiver kan pålegge deg dette arbeidet under arbeidsgivers styringsrett. Men, det vil være en individuell vurdering basert på et innrettelseshensyn og en rimelighetsvurdering. Det fremstår som et rimelig krav å kreve dekket ekstrakostnader til reise som følge av smittesituasjonen om dette utgjør en reell risiko og ikke bare er basert på en generell utrygghetsfølelse. Men dette er nok et forhold som baseres på arbeidsgivers velvilje. Hvis en ansatt motsetter seg å arbeide, så vil jeg likevel anse det tvilsomt om arbeidsgiver kan iverksette disiplinære reaksjoner, herunder å avskjedige den ansatte. Arbeidsgiver vil nok være best tjent med å finne frem til ansatte som frivillig (eventuelt motvillig) vil bidra. På den andre siden vil nok den ansatte også være best tjent med å strekke seg så langt det er mulig for å bidra i den aktuelle situasjonen basert på den omsorgsfølelse som ansatte i barnehager har for de som trenger det. Mange vil vel også oppfatte det som positivt å få arbeide litt i disse dager.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: