Må man betale mer barnebidrag hvis mor saboterer samvær?

Publisert: 28.05.2019

Jeg har en samværsavtale med mor, hvor jeg har gutten min første helg hver mnd. Jeg ville ha mer, men det var det jeg klarte å kjempe for, med hjelp av mekling og familievernkontoret. Etter min sønn fikk diabetes 1, har mor sabotert mer og mer samvær helt til null samvær den dag i dag. Bidraget er etter avtalen, men bidrag på den tiden jeg har blitt nektet samvær. Blir det sett på som gjeld og må etterbetales? Er jeg pliktig melde til NAV at samværet ikke opprettholdes, selv om jeg vil ha samvær?

Svar:

Så lenge du ønsker samvær og tilbyr sønnen din samvær i tråd med avtalen vil jeg mene at du ikke har plikt til å meddele NAV at det i dag ikke gjennomføres samvær. Jeg vil forutsette at mor evt. bringer dette inn for NAV dersom hun mener det er grunnlag for et endret bilag. Så lenge du har betalt i henhold til vedtatt bidrag vil det ikke kunne rettes et krav mor deg i ettertid.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: