Må far betale mer i bidrag når barnet begynner på privatskole?

Publisert: 29.04.2019

Vi er skilt og har 2 barn på 10 og 13. Jeg har hovedomsorg og barna bor 75 % hos meg. Far betaler bidrag i henhold til en privat avtale. Jeg får all barnetrygd og skattefordeler. Bidraget er aldri blitt justert og er relativt mye lavere enn NAVs bidragskalkulator. Eldste ønsker å begynne på en privatskole. Dette koster selvfølgelig. Far mener dette dekkes av barnebidraget. Stemmer det?

Svar:

I utgangspunktet har nok far rett i at dette ikke utløser ytterligere bidragsplikt for far. Det som i loven kan gi grunnlag for å kreve ytterligere bidrag er utgifter til konfirmasjon, tannregulering og andre utgifter som anses nødvendig og som ofte blir høye. NAV vil her foreta en skjønnsmessig vurdering av hva som fremstår som rimelig.

Så lenge det ikke er ekstraordinære forhold som tilsier at barnet er i behov nettopp av denne type skolegang kan jeg vanskelig se at du kan pålegge far å bidra i så henseende. Dette må da baseres på en enighet mellom dere som foreldre. Min erfaring er at foreldre ikke sjelden blir enige om en slik løsning når begge opplever det som riktig at barnet velger et dyrere skolealternativ.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: