Må endring av bygning godkjennes av naboene?

Publisert: 03.05.2018

Jeg bor i et rekkehus og har følgende servitutt på eiendommen: "Det må ikke foretas utvendige forandringer på noen av boligene eller føres opp andre hus på tomtene uten at de øvrige eierne er varslet." Hvordan skal denne servitutten tolkes i forbindelse med oppføring av "Sanner-bua"? Er det fritt fram å bygge hva man vil, eller må bygningen godkjennes av naboene?

Svar:

For ordens skyld kan det bemerkes at den såkalte "Sanner-bua" er en fellesbetegnelse på en lovendring i 2014 som gjaldt oppføring av mindre byggenheter. De nye reglene innebærer at det ikke lengre er krav om offentlig søknadsplikt eller nabovarsel for oppføring av mindre bygg eller en garasje uten kjeller på inntil 50 kvadratmeter - med plass til to biler - med begrenset høyde og som ligger mer enn en meter fra naboens tomt.

Dette betyr imidlertid ikke at det er fritt frem å bygge hva dere vil i dette tilfellet. Oppmykningen i byggereglene for slike mindre tiltak innebærer kun at dere ikke trenger å varsle offentlige myndigheter og naboer om tiltaket. Eventuelle privatrettslige begrensninger som måtte foreligge, vil derimot fortsatt være gjeldende. Dette innebærer igjen at bygningen sannsynligvis fortsatt må godkjennes av naboene i tråd med den negative servitutten som foreligger.

Del denne artikkelen: