Må betale for skrapet jobb-bil

Publisert: 26.09.2019
Emneord:

Jeg skrapet jobbbilen under arbeid, skadene kommer på 20 000- 30 000 kr. Sjefen min sier at jeg må dekke skadene. Er dette riktig, eller galt? Må jeg betale hvis jeg brukte bilen under arbeid?

Svar:

Som rettmessig bruker av bilen, gjelder forsikringen også for deg. Du er altså forsikret for skaden. Det blir så spørsmål om arbeidsgiver som blir trukket for egenandelen, har regress mot deg for denne. Arbeidsgiver kan kreve dekning av egenandelen av deg for så vidt det finnes rimelig under hensyn til din utviste adferd, økonomisk evne, stilling og forholdene for øvrig. Det kreves altså en konkret vurdering, og det skal normalt "mye til" før arbeidsgiver kan kreve dette av deg. Bilkjøring er risikosport og det er forventet at biler skades, og særlig store og uoversiktlige varebiler og lastebiler som kan komme borti lasteramper, trange innkjørsler osv. Men ved uvettig kjøring må du nok svare for egenandelen.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: