Lydopptak i klassetimen

Publisert: 05.11.2018
Emneord: ,

Har jeg lov til å ta lydopptak i timen når læreren snakker om ting vi må kunne til prøven, for å senere kun bruke informasjonen til å øve til prøve?

Svar:

Det er svært vanlig å ta opp for eksempel forelesninger på universiteter / høyskoler på lydopptak. I slike situasjoner vil det utelukkende være fagstoff som blir snakket om under timen.

I klassesituasjonen kan det muligens i noen situasjoner snakkes om mer personlige forhold. I henhold til personopplysningsloven må du være varsom med hva du tar opp, og du plikter i mange sammenhenger samtykke i forkant.

Hvis du tar opp annet en rent fagstoff, må du altså spørre alle involverte i forkant.

Mitt råd er derfor at du informere alle i klassen (også læreren), der du presiserer at du utelukkende tar opp fagstoff.

Del denne artikkelen: