Lønnstrekk til tross for frivillig gjeldsordning

Publisert: 07.01.2020

Har noen spørsmål om frivillig utenomrettslig gjeldsordning. Jeg har utarbeidet et forslag med mine kreditorer og det ser ut til at forslaget vil bli akseptert av alle parter. Jeg ser en risiko for at noen kreditorer vil forsøke på lønnstrekk på tross av inngått avtale. Hvilke konsekvenser kan dette få om så skjer? Har jeg noe rettsvern mot en slik handling, selv om avtalen er inngått på frivillig basis? Hvor meget skal til for at en kreditor kan bryte en slik avtale lovlig?

Svar:

En frivillig utenomrettslig gjeldsordning er en avtale mellom parter. På den ene siden er skyldneren (debitor) og på den andre siden er kreditorene. En slik avtale vil normalt inneholde bestemmelser om hvordan gjelden skal betjenes; hvilket beløp som skal betales, når avtalt beløp som skal betales og hvor lenge gjelden skal betjenes.Avtalen bør inneholde bestemmelser om hva som skal skje med eventuell restgjeld når avtaleperioden er gjennomført.

De kreditorene som har inngått en avtale om utenomrettslig gjeldsordning vil i de aller fleste tilfeller være avskåret fra å kunne kreve tvangsfullbyrdelse så lenge avtalen holdes fra skyldneren sin side. Dette vil følge direkte eller indirekte av avtalen.

Når det gjelder tvangsfullbyrdelse generelt så må kravet være forfalt før tvangsfullbyrdelse kan kreves. Dette følger av "materielle vilkår for tvangskraft" og går frem av tvangsfullbyrdelsesloven § 4-4.
Dersom en kreditor, til tross for avtalen, krever tvangsfullbyrdelse, så er det naturlig å fremsette innsigelse overfor namsmannen.

Med vennlig hilsen, advokat Christian Grahl-Madsen

Del denne artikkelen: