Lønnstrekk for helligdager

Publisert: 13.06.2019

Kan jeg trekkes for avspasering på 1. mai, 17. mai, Kristi himmelfartsdag og 2. pinsedag når jeg har fast månedslønn?

Svar:

Hvis det fremgår av arbeidsavtalen din at du skal arbeide disse dagene, så kan du trekkes. Hvis den faste månedslønnen er beregnet ut fra en avtalt årslønn, så har du krav på denne uten reduksjon uansett hvor mange helligdager det er i måneden. Arbeidsmiljølovens § 10-10 regulerer dette. Den bestemmer at det ikke er lov å arbeide på søndager og helligdager med mindre det er inngått særskilt og lovlig avtale om dette. Lovens bestemmelse må legges til grunn som underforstått i forhold til din lønnsavtale.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: